Palvelumme

  • Väestönsuojan alkutarkastukset
  • Väestönsuojan tiiveyskokeet ja niihin liittyvät kunnostukset
  • Väestönsuojan vuosihuollot
  • Väestönsuojan tarvikkeet
  • Suojan käyttöönottokoulutukset

 

Ethän riko lakia?

Tiesitkö että väestönsuojan kunnossapito on omistajan vastuulla?

Lain mukaan kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, että väestönsuoja on huollettu ja tarkastettu ajallaan. Väestönsuojan tarkastus varmistaa, että väestönsuoja täyttää lakisääteiset vaatimukset.  Ethän siis riko lakia, vaan huolehdit siitä, että väestönsuoja on huollettu vuosittain ja paine- ja tiiveyskoe on tehty kerran kymmenessä vuodessa.

Entä jos suojaa ei ole tarkastettu?

Tilaa Suojamies paikalle tarkastamaan ja huoltamaan väestönsuojanne. Suojamies tekee väestönsuojien tarkastukset ja tiiveyskokeet kokemuksella ja ammattitaidolla. Väestönsuojan tarkastus sisältää myös väestönsuojassa olevien lakisääteisten varusteiden tarkastuksen. Hyväksytystä tiiveyskokeesta laaditaan väestösuojan tarkastusraportti pelastusviranomaisille.

Alkutarkastus ja kustannusarvio

Ennen tiiveyskoetta teemme tarkastuskäynnin, jolla arvioidaan suojan tiivistämiseksi tarvittava työmäärä sekä päivitettävät varusteet. Tiiveyskokeesta, tarvittavista huoltotoimenpiteistä ja varusteiden uusimisesta teemme kirjallisen, eritellyn raportin ja kustannusarvion. Koska jokainen suoja on erilainen, niin kokonaiskustannusta on mahdoton arvioida näkemättä suojaa. Varsinainen tiiveyskoe tehdään vasta kun Suojamiehen tarjous on hyväksytty. Alkutarkastus on maksuton, mikäli se johtaa tarjouksen hyväksymiseen kahden kuukauden sisällä tarjouksesta.  

Väestönsuojan korjaus ja huolto.

Väestösuojan korjaustoimenpiteillä varmistetaan tiiveyskokeen hyväksytty läpäiseminen. Säännöllinen padotusventtiilien huolto kerran vuodessa on myös tärkeää, erityisesti tiloissa, joissa padotusventtiilit ovat jatkuvasti käytössä. Mikäli huoltoa ei tehdä, on vaarana venttiileiden vaurioituminen ja uusintatarve, mikä tulee huomattavan kalliiksi. Myös IV-puhaltimia tulisi koekäyttää suosituksen mukaan vuosittain niiden toimintakuntoisuuden säilyttämiseksi. 

Tiiveyskoe

Ennen kuin tiiveyskokeen voi suorittaa, on väestönsuoja huollettava. Väestösuojan korjaustoimenpiteillä varmistetaan tiiveyskokeen hyväksytty läpäiseminen. Pyydä Suojamiestä tekemään ennen tarjouksen jättöä alkutarkastus, jonka perusteella arvioidaan työn määrä ja kustannukset.

Varusteiden päivitys

Rakennuksen omistajalla on velvollisuus omatoimisesti pitää väestönsuojan laitteet toimintakunnossa  ja huolehtia varusteiden asianmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Koulutukset

Suojamies järjestää myös väestösuojan käyttöönottokoulutuksia väestösuojan hoitajille ja info- ja tutustumistilaisuuksia suojattaville.  Suojan  kuntoon laittoon hätätilanteessa tarvitaan riittävä tietotaito sekä nimetyltä väestönsuojan hoitajalta että suojattavilta. 

Pasi Kekäläinen

Olen Pasi, suomalainen suojamies.

Tarkastan ja huollan vaativatkin kohteet huolella ja ammattitaidolla. Minulla on pelastusopiston myöntämä väestösuojatarkastajan pätevyys. Olen hankkinut vankan kokemuksen tarkastamalla satoja erilaisia suojia. Olen mies joka viihtyy kellareissa. Ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen ja suojien toimintakuntoisuuden varmistaminen poikkeusolosuhteissa on minulle kunnia-asia.
Ota yhteyttä!