Väestönsuojan tiiveyskoe

Tiiveyskoe, jolla varmistetaan väestönsuojasi toimintavarmuus, tulee lain mukaan suorittaa kerran kymmenessä vuodessa. Ennen tiiveyskoetta väestönsuojasi on huollettava asianmukaisesti. Tarkastuksen yhteydessä arvioimme tarvittavat huoltotoimenpiteet ja varustepäivitykset.

Kun olemme huoltaneet väestönsuojasi, suoritamme tiiveyskokeen viranomaisvaatimusten mukaisesti. Hyväksytyn tiiveyskokeen jälkeen palautamme väestönsuojasi normaaliin käyttötilaan. Toimitamme hyväksytystä tiiveyskokeesta sähköisen pöytäkirjan pelastusviranomaisille ja kiinteistön omistajalle sekä laminoidun pöytäkirjan väestönsuojaasi.

Tiiveyskokeen vaiheet

  1. Selvitämme ilmanjakokanaviston kiinnityksen ja toimivuuden sekä normaaliolojen ilmanvaihdon sulkumekanismit.
  2. Tarkastamme tiivisteiden ja venttiilien kunnon.
  3. Suljemme väestönsuojan paineovet ja hätäpoistumisluukut sekä huollamme paineovien saranat, sulkukammet ja tiivisteet. Tarvittaessa puramme asennuslattiat ja paineoven koteloinnin ja uudelleenkasaamme ne.
  4. Huollamme viemärin sulkuventtiilin ja varmistamme sen toimivuuden.
  5. Huollamme ja tarvittaessa uusimme ylipainemittarin sekä varmistamme, että mittarille tulee ilmaa.
  6. Tarkistamme, että IV-puhaltimessa on öljyä ja putsaamme tuloilma-, poisto- ja ylipaineventtiilit.
  7. Käynnistämme suojapuhaltimen ja tarkistamme tiiveyden viranomaisvaatimusten mukaisesti.
  8. Jos paine ei nouse suosituslukemiin tai ylipaine ei pysy väestönsuojassa, väestönsuoja ei ole tiivis ja vuotaa.
  9. Jos väestönsuoja vuotaa, etsimme vuotokohdan ja korjaamme sen.
  10.  Hyväksytystä tiiveyskokeesta toimitamme sähköisen pöytäkirjan pelastusviranomaisille ja kiinteistönomistajalle sekä laminoidun pöytäkirjan väestönsuojaan.