Väestönsuojan käyttöönottokoulutukset

Lain mukaan väestönsuojasi on kyettävä ottamaan käyttöön 72 tunnissa. Käyttöönotto on kiinteistön omistajan vastuulla. Jotta käyttöönotto voidaan tehdä määräajassa, väestönsuojasi laitteineen ja varusteineen tulee olla toimintakunnossa sekä vss-hoitajallasi ja suojattavillasi olla asiaan liittyvää tietotaitoa.

Meiltä voit tilata käyttöönottokoulutuksia väestönsuojasi hoitajille ja suojattaville. Koulutuksemme antaa valmiudet väestönsuojasi käyttöönottoon vaaditussa ajassa. Voit tilata käyttöönottokoulutuksen väestönsuojasi tarkastuksen, huollon ja tiiveyskokeen yhteydessä tai muulloin.

76 § Väestönsuojan käyttö normaalioloissa ja käyttöönottovalmius

 • Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.
 • Kiinteistössä tulee olla väestönsuojanhoitaja, jolla on riittävät tiedot ja valmiudet huolehtia siitä, että suoja on aina toimintakuntoinen.
 • Tehtävään nimetyn väestönsuojanhoitajan on kouluttauduttava väestönsuojan hoitoon, käyttöön ja kunnossapitoon.
 • Väestönsuojan käyttökuntoon laittoa tulee harjoitella normaaliaikana.
 • Myös suojattaville tulee järjestää tiedotustilaisuus ja mahdollisuus tutustua suojaan.
 • Usein suojaa käytetään huoneistokohtaisten varastojen sijoituspaikkana, joissa asukkailla on säilytyksessä omia tavaroitaan. Tämän vuoksi tyhjentämissuunnitelma on hyväksyttävä taloyhtiön  yhtiökokouksessa. Käyttökuntoon laitettaessa joudutaan tyhjentämään myös niiden huoneistojen varastot, joiden asukkaat eivät ole paikalla.

Valmiussuunnitelma ja normaaliolojen valmistelut:

 • käyttö- ja huolto-ohjeet laitteille ja varusteille sekä päiväkirja tai muu luotettava tapa todentaa huoltotoimenpiteiden suorittamisesta
 • käyttöohjeet suojan hoitamisesta normaalioloissa ja toimenpiteet suojan saattamiseksi suojauskuntoon. (Voidaan esittää myös pelastussuunnitelmassa, mutta tällöin pelastussuunnitelma on säilytettävä väestönsuojassa)
 • ohje väestönsuojassa tehtävistä käyttökuntoon laittamisessa tarvittavista rakennus- ja purkutöistä väestönsuojapiirros (1:50), leikkauspiirros sekä suositeltavaa on myös asemapiirros (1:200 tai 1:500)
 • väestönsuojaan suojattavien henkilöiden lukumäärästä kertova dokumentti

Ohjeet suojan käyttökuntoon laittamiseksi

 1. Suoja tyhjennetään ja siivotaan. Samalla suojaa ryhdytään jäähdyttämään tuulettamalla.
 2. Suunnitelkaa etukäteen mihin tavarat suojasta viedään. Hätäpoistumisreittiä tulee ryhtyä kaivamaan heti alkuvaiheessa.
 3. Suojan ovien ja luukkujen toiminta ja tiivisteet tarkistetaan ja kunnostetaan. Tarvittaessa poistetaan normaalikäytön ovi.
 4. Tehdään tarvittavat rakennus- ja purkutyöt (väliseinät, häkkikomerot, irtokynnykset).
 5. Suljetaan normaaliajan ilmanvaihto ja kiinnitetään sulkulaipat.
 6. Tarkistetaan ja puhdistetaan ilmanottoputki (suojan ulkopuolelta) ja kiinnitetään se paikoilleen.
 7. Tarkistetaan, että poikkeusolojen ilmanvaihtojärjestelmä toimii.
 8. Asennetaan sulkuteltta paikalleen tai tarkistetaan suojahuoneen toiminta.
 9. Käytetään ylipainemittariin nestettä siten, että mittari saadaan nollattua ja tehdään käyttöohjeen mukainen suojan tiiveyskoe.
 10. Tarkistetaan ja täydennetään suojaan suunnitellut työkalut.
 11. Puhdistetaan ja täytetään varavesisäiliöt. Lisätään tarvittaessa vedensäilytysaine.
 12. Asennetaan kuivakäymälät ja niiden suojaseinämät paikalleen (paikka esitetty väestönsuojapiirroksessa paikka on poistoilmaventtiilien luona). Imeytysturve, muovisäkit ja WC-paperi ovat erittäin hyvä lisä hajujen ja hygienian hallintaan.
 13. Hankitaan suojaan istuimia, pöytiä ja makuualustoja. Mikäli mahdollista, rakennetaan kolmikerroksisia makuulavereita (esimerkiksi 1/3 suojattavien määrästä).
 14. Kytketään puhelinyhteys. Tarkistetaan yhteyden toimivuus puhelimella.
 15. Laitetaan paikoilleen suojan opasviitoitus.
 16. Hankitaan suojautumisen aikana tarvittavaa muuta välineistöä, kuten esimerkiksi radio, mikroaaltouuni kuivamuonaa, ajanvietettä (lehtiä, lautapelejä).
 17. Nimetään suojan huoltotoimista ja ylläpidosta vastaavat henkilöt.
 18. Järjestetään suojattaville tiedotustilaisuus ja mahdollisuus tutustua suojaan.
 •