Tiiveyskoe

Väestönsuojan tiiveyskoe.

Väestönsuojan tiiveyskoe on suojan kunnon ylläpidon kannalta perustoimenpide.  Tiiveyskokeella tarkastetaan väestönsuojan toimintavarmuus. Toteutamme tiiveyskokeet viranomaisvaatimusten mukaisesti ja toimitamme tiiveyskokeesta asiakkaalle pöytäkirjan.

Pelastuslain mukaan tiiveyskoe täytyy suorittaa 10 vuoden välein.  Pelastuslaitos ei enää tee uusitun pelastuslain edellyttämänä  väestönsuojan tiiveyskokeita. Pelastusopiston kouluttama väestönsuojatarkastajamme suorittaa tiiveyskokeen ammattitaidolla ja huolella.

Koska väestönsuojat hyvin usein ovat esimerkiksi asukkaiden häkkivarastoja tai väestönsuojan ilmanvaihtolaitteiston toimintakunnosta ei ole tarkkaa tietoa, ennen varsinaista tiiveyskoetta tulee arvioida tiiveyskokeen edellyttämät toimenpiteet väestösuojan alkutarkastuksen yhteydessä. Yleensä jokainen väestönsuoja vaatii huoltotoimenpiteitä tiiveyskokeen onnistumiseksi ja alkutarkastuksessa arvioidaan huoltoon tarvittava työmäärä.

Tyypillisin tiiveyskokeessa ilmenevä ongelma on ilmanottokanaviston toimimattomuus. Ilmanottokanaviston toimivuus ja  normaaliolojen ilmanvaihdon sulkumekanismit tuleekin selvittää ennen tiiveyskokeen suorittamista.

Huolto ja kunnostus

Suoja tulee valmistella tiiveyskoetta varten, huoltaa viranomaismääräysten mukaan ja palauttaa
tiiveyskokeen jälkeen normaaliin käyttötilaan.

Huoltoon ja kunnostukseen sisältyvät työt:

 1. Suojan valmistelu tiiveyskoetta varten
 2. Suojan huolto viranomaismääräysten mukaan
  1. Tarkastetaan laitteiden toimivuus ja kunto
  2. Koekäytetään laitteisto
  3. Tarkastetaan suojan tiivisteiden kunto
 3. Suojan palautus tiiveyskokeen jälkeen normaaliin käyttötilaan

Ota yhteyttä!

Tiiveyskokeen vaiheet

 1.  Selvitetään ilmanottokanaviston toimivuus ja normaaliolojen ilmanvaihdon sulkumekanismit
   ennen tiiveyskoetta
 2.  Tarkastetaan silmämääräisesti tiivisteiden ja venttiilien kunto
 3.  Suljetaan väestönsuojan paineovet ja hätäpoistumisluukut sekä normaaliolojen ilmanvaihto
   laippoineen
 4.  Suljetaan ylipaineventtiilit, viemärin sulkuventtiili ja ilmanvaihtolaitteessa oleva paineventtiili
 5. ”Nollataan” ylipainemittari ja lisätään tarvittaessa manometrinestettä tai uusitaan tarvittaessa
 6.  Tarkistetaan, että IV-laitteistossa on öljyä ja ettei ilmanottoputkistossa ole suuria roskia
 7.  Käynnistetään suojapuhallin ja tarkistetaan paineistus viranomaisvaatimusten mukaisesti
 8.  Ellei paine nouse suosituslukemiin tai ylipaine ei pysy suojassa, suoja ei ole tiivis ja vuotaa
 9.  Etsitään vuotokohta ja päätetään toimenpiteistä suojan tiivistämiseksi määräysten mukaiseksi.
   Yleensä syy löytyy tarkastamalla paineovet, hätäpoistumisluukut, läpiviennit, patoventtiilit,
   ylipaineventtiilit ja niiden tiivisteet
 10.  Hyväksytystä tiiveystarkastuksesta toimitetaan dokumentti sähköisenä aineistona
   pelastusviranomaisille ja laminoituna väestönsuojaan taloyhtiölle